Kontiopalkinnot 2016

50. Kontioralli 1.-3.7.2016

50. Kontioralli järjestettiin 1.-3.7.2016.
Kontrollipaikkana toimi
Rallin järjesti MP69 yhteistyössä Vammalan Moottoripyöräilijöiden kanssa.

KONTIOPALKINNOT 2016:

Kontiopatsaat jaettiin seuraavin perustein:
Pisin matka: Alle18v., Yli 18v.
Vanhin osanottaja

Pisimmät matkat:
Alle 18 v.

Janne Valkeejärvi Vilppula

Yli 18 v.

Markku Länsman Nuorgam